STANOVI
Dobre Jovanovića bb
OZNAKA STATUS SPRAT BROJ SOBA KVADRATURA
Prostorni plan 0 0.0 m2 Skica
Ulaz 1 Stan 1 Slobodan 1 Petosoban 107.76 m2 Skica
Ulaz 1 Garaža 1 Prodat Pr 20.87 m2 Skica
Ulaz 1 Garaža 2 Prodat Pr 19.81 m2 Skica
Ulaz 1 Garaža 3 Prodat Pr 24.18 m2 Skica
Ulaz 1 Stan 3 Prodat Pk Trosoban 51.97 m2 Skica
Ulaz 1 Garaža 4 Prodat Pr 23.0 m2 Skica
Ulaz 2 Stan 1 Slobodan 1 Četvorosoban 97.47 m2 Skica
Ulaz 2 Garaža 1 Prodat Pr 25.9 m2 Skica
Ulaz 2 Stan 2 Prodat Pk Trosoban 52.89 m2 Skica
Ulaz 2 Garaža 2 Prodat Pr 28.91 m2 Skica
Ulaz 2 Stan 3 Prodat Pk Dvosoban 43.52 m2 Skica
Ulaz 3 Stan 1 Slobodan 1 Četvorosoban 97.47 m2 Skica
Ulaz 3 Garaža 1 Prodat Pr 25.9 m2 Skica
Ulaz 3 Stan 2 Prodat Pk Trosoban 52.89 m2 Skica
Ulaz 3 Garaža 2 Prodat Pr 28.91 m2 Skica
Ulaz 3 Stan 3 Prodat Pk Dvosoban 43.52 m2 Skica
Ulaz 4 Stan 1 Slobodan 1 Četvorosoban 97.47 m2 Skica
Ulaz 4 Garaža 1 Prodat Pr 25.9 m2 Skica
Ulaz 4 Stan 2 Slobodan Pk Trosoban 52.89 m2 Skica
Ulaz 4 Garaža 2 Prodat Pr 28.91 m2 Skica
Ulaz 4 Stan 3 Prodat Pk Dvosoban 43.52 m2 Skica
Ulaz 5 Stan 1 Slobodan 1 Četvorosoban 97.47 m2 Skica
Ulaz 5 Garaža 1 Prodat Pr 25.9 m2 Skica
Ulaz 5 Stan 2 Slobodan Pk Trosoban 52.89 m2 Skica
Ulaz 5 Garaža 2 Prodat Pr 28.91 m2 Skica
Ulaz 5 Stan 3 Prodat Pk Dvosoban 43.52 m2 Skica