SLOBODNI STANOVI
LOKACIJA OZNAKA STATUS SPRAT BROJ SOBA KVADRATURA
Palmotićeva bb Ulaz 1 Stan 1 Slobodan P Dvosoban 47.06 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 1 Stan 2 Slobodan P Dvosoban 43.31 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 1 Stan 5 Slobodan P Dvosoban 39.78 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 1 Stan 10 Rezervisan 1 Četvorosoban 78.61 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 1 Stan 11 Slobodan 1 Trosoban 61.64 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 1 Stan 18 Slobodan Pk Dvosoban 37.94 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 1 Stan 22 Slobodan Pk Četvorosoban 89.48 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 1 Stan 23 Slobodan Pk Trosoban 71.42 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 1 Stan 25 Slobodan Pk Petosoban 114.05 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 2 Stan 2 Slobodan P Trosoban 62.41 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 2 Stan 3 Slobodan P Dvosoban 41.03 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 2 Stan 6 Slobodan P Dvosoban 40.22 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 2 Stan 11 Slobodan 1 Četvorosoban 80.51 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 2 Stan 17 Slobodan 2 Četvorosoban 80.51 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 2 Stan 20 Slobodan Pk Dvosoban 39.51 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 2 Stan 24 Slobodan Pk Trosoban 73.35 m2 Skica
Palmotićeva bb Ulaz 2 Stan 26 Slobodan Pk Petosoban 113.92 m2 Skica
Palmotićeva bb Garaže 1-8 Slobodan GARAŽE 0.0 m2 Skica
Palmotićeva bb Garaže 9-16 Slobodan GARAŽE 0.0 m2 Skica